The Virgin’s Lullaby

Nollaig Shona díbh go léir!

Suantraí Na Maighdine
Adhraim mo leanbh beag tagtha ar an saol,
Codail, a linbh, go sámh.
Adhraim a laige is a loime nocht fhaon,
Codail, a linbh, go sámh.
Inis, a ghrá liom, id luí sa mhainséar,
Inis cén fáth dhuit bheith sínte sa bhféar,
Is tú Coimhde na nGrásta agus Íosa Mac Dé,
Codail, a linbh, go sámh.

A Mhuire, a Mháthair, is a Bhuime mhín tséimh,
Codail, a linbh, go sámh.
Is mé Coimhde na nGrásta agus Íosa Mac Dé,
Codail, a linbh, go sámh.
Go beo bocht a thánag le mian ar an saol,
Chun deoraithe fánacha a shaoradh ón éag,
Is nuair a chrochfar i n-áirde mé claonfaid chugham féin,
Codail, a linbh, go sámh.

The Virgin’s Lullaby
I worship my little child, who has come into the world,
Sleep peacefully, my child.
I worship his weakness and his bare nakedness,
Sleep peacefully, my child.
Tell me, my love, as you lie in the manger,
Tell me why you are stretched on the hay,
[When] you are the Keeper of the Graces and Jesus the Son of God,
Sleep peacefully, my child.

Mary, my mother, my sweet gentle nurse,
Sleep peacefully, my child.
I am the Keeper of the Graces and Jesus the Son of God,
Sleep peacefully, my child.
Truly poor I came into the world by my own choice,
To save straying wanderers from death,
And when I am hung on high, they will turn to me.
Sleep peacefully, my child.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s